כנס משמרי המורשת הבנויה החמישי ! 30 באוקטובר 2018

הכנס יתקיים במועצה לשימור אתרים במקווה ישראל

ציוני דרך רשות הטבע והגנים תכנית מורשת משרד ראש הממשלה מועצה לשימור אתרי מורשת ישראל רשות העתיקות